Foto Caspersen

1. september 2010 09:30

Vi tar både bilder av barna enkeltvis og avdelingsvis. Det er også anledning til å ta søsken-bilder. Det er anledning til å ha med søsken som ikke går i barnehagen.

Link: caspersen-foto.no

Share on FacebookShare on Twitter

© 2019 Skjoldtun Barnehage