Foreldremøte

4. oktober 2017

19.30 - 20.00 : Foreldrerådsmøte

20.00-22.00 : Foreldremøte : Vi får besøk av SIGRID HVIDING,

som skal snakke om DIALOG , relasjon barn-voksne, grensesetting mm

22.00 - 22.30 : Foreldrene til barn i 5-årsklubben får informasjon

Share on FacebookShare on Twitter

© 2020 Skjoldtun Barnehage